Måløy digitale Museum

Da er vi igang med å etablere "Måløy digitale Museum" Vi har fått nettadressen www.maaloy.no Vi vil publisere bilder historier og annen info om

Måløy Vågsøy og nærområde tilbake i tid. Bedrifter, rederier, transport etc. Historien vår er interessant og viktig å ta vare på for ettertiden.

Responsen har vært utrolig positiv. Siden oppdateres etterhvert og alt gjøres på dugnad.

Jeg har fått med meg i redaksjonen Ørnulf Blaalid, Geir A Myrestrand, Olav Sølvberg og Leif Helge Indrevær.